24/05/2014 14:44

“Với chúng tôi, đất liền là hậu phương lớn. Ở trên tàu, chúng tôi biết nhân dân cả nước đang quan đến lực lượng Cảnh sát Biển (CSB) từng giây, từng phút…".