17/01/2014 06:30

Mời bạn đọc tiếp tục thư giãn với bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

13/01/2014 09:29

Mời bạn đọc tiếp tục thư giãn với bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

05/12/2013 16:09

Cùng thư giãn với loạt ảnh chế tin nhắn điện thoại tán gái cực hài hước.

14/11/2013 10:27

Mời bạn đọc tiếp tục thư giãn với bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

04/11/2013 08:32

Mời bạn đọc tiếp tục thư giãn với bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

31/10/2013 17:52

Mời bạn đọc tiếp tục thư giãn với bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

17/10/2013 09:36

Gần đây dân mạng đang rộ lên trào lưu chế ảnh tin nhắn điện thoại. Cùng xem bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

27/09/2013 00:05

Mời bạn đọc tiếp tục thư giãn với bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

27/09/2013 00:00

Mời bạn đọc tiếp tục thư giãn với bộ ảnh chế tin nhắn điện thoại cực kỳ hài hước.

19/09/2013 22:46

Những tin nhắn hài hước khiến người xem không thể nhịn cười.