Câu trả lời 'trên cơ' của hoa hậu Phương Nga trước luật sư

27/06/2017 14:12

Luật sư bảo vệ cho ông Cao Toàn Mỹ hỏi Phương Nga: "Có phải bị cáo là MC và là diễn viên không?". Nga chất vấn ngược lại luật sư...

Nguồn: Plo.vn