Đăng ký tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

03/01/2017 11:43

Trong thời kỳ hôn nhân, em mua một mảnh đất đứng tên em. Em muốn đây là tài sản riêng thì làm thế nào?

Đăng ký tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

Luật Hôn nhân gia đình quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Vợ chồng cũng có thể tự thỏa thuận chia tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân - tài sản chung của vợ chồng - thành tài sản riêng của vợ hay chồng.

Như vậy, nếu mua mảnh đất trong thời kỳ hôn nhân, về nguyên tắc, đó là tài sản chung của vợ chồng. Nhưng nếu có sự đồng thuận của người chồng, bạn có thể làm thủ tục để mảnh đất đó là tài sản riêng của bạn.

Vợ chồng bạn sẽ phải lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất và yêu cầu công chứng tại tổ chức công chứng trên địa bàn nơi có đất. Thủ tục công chứng được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn.

Sau khi có văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng có xác nhận của tổ chức công chứng thì bạn nộp một bộ hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất và nhà thuộc phòng tài nguyên và môi trường quận, huyện nơi có đất để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bạn (hồ sơ gồm: văn bản thỏa thuận phân chia, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ khác).

Nguồn: baophapluat.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Ảnh - clip: Giông lốc khủng khiếp như 'ngày tận thế' ở Hà Nội