Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

25/04/2012 08:33

Nghĩa địa cấm chôn cất, cấm "sờ bướm bắt chuồn chuồn"... những thông báo lạ lùng khiến người đọc "tức điên" có lẽ chỉ Việt Nam mới có.

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Không chôn cất, nghĩa địa để làm gì?

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Không rửa xe là "ăn" bom khủng bố đấy!

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Một năm giờ có 5 mùa thêm mùa phá sản, là mùa đau thương.

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Một nhà nuôi chó, cả ngõ phải ngửi, không nên!

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Cảnh báo người lạ vào xóm.

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Nơi trâu bò cần hơn xe máy.

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Thông cảm, không cầm... nhé!

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Thiên đường là đây?

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Lựa chọn đi: trả tiền hay mất xe?

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Khách bị nuốt rồi thì ai nhận lại thẻ?

Ảnh hài hước: Chỉ có ở Việt Nam (P5)

Có chân tự đi đổ rác.

Nguồn: Đất Việt

Clip đang được xem nhiều nhất: Video: Tuyệt đẹp Việt Nam trong 'The Road Story'