Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

26/05/2012 23:56

Những biển hiệu, dáng pose hình "cực độc"... dưới đây các bạn chỉ có thể thấy ở Việt Nam mà thôi.

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Chủ nhà lịch sự

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Thầy vẫn còn teen lắm!

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Mải ngắm người đẹp

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Các người đẹp đến mừng bé đầy tháng.

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Rất máu và cũng rất gấu

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Cái tội viết lệch dòng

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Vui lòng khách đến, vét sạch ví khách, mình vui!

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Ván cờ cuối cùng

Chết cười: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam!

Tuyệt chiêu quạt chả

Nguồn: Dân Tin/Đất Việt

Clip đang được xem nhiều nhất: Video VTV xin lỗi vì so sánh fan Hải Phòng như... hổ đói