Đại học Thương Mại công bố điểm chuẩn: Ngành cao nhất 20 điểm

09/08/2012 16:53

Đại học Thương Mại chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2012. Qua đó, điểm vào các ngành dao động ở mức 17,5 đến 20 điểm (chưa nhân hệ số).

>> Thí sinh xem điểm thi, điểm chuẩn TẠI ĐÂY
Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành như sau: 

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Điểm trúng

tuyển

 

Đối với trình độ đại học:

1

D310101

Kinh tế

Kinh tế thương mại

20,0

2

D340301

Kế toán 

Kế toán tài chính DN thương mại

18,5

3

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp th­ương mại

18,0

4

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

18,0

5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị th­ương mại điện tử

17,5

6

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch 

17,5

7

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị tổ chức dịch vụ  y tế và chăm sóc sức khỏe

17,5

8

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương hiệu

17,5

9

D340120

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

19,5

10

D340115

Marketing

Marketing thương mại

18,0

11

D340404

Quản trị nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực thương mại

17,5

12

D380107

Luật kinh tế

Luật thương mại

19,5

13

D340201

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng th­ương  mại

17,5

14

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

17,5

15

D220201

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thư­ơng mại (điểm tiếng Anh x 2)

27,5

 

Đối với trình độ cao đẳng

16

C340101

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh khách sạn – du lịch

10,0

17

C340115

Marketing

Marketing

10,0


Điểm trên áp dụng đối với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề là 1,0 (một) điểm, giữa các khu vực kế tiếp nhau là 0,5 (nửa) điểm.
Nguồn: GDVN