Học viện Hành chính Quốc gia công bố điểm chuẩn

16/08/2012 17:04

Học viện Hành chính Quốc gia vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 hệ đại học chính quy vào trường năm 2012.

Học viện Hành chính Quốc Gia đã chính thức công bố điểm chuẩn cả hai khu vực Bắc và Nam. Theo đó điểm chuẩn của trường cao nhất thuộc về khối C với 20 điểm, thấp nhất là 15,5 điểm

Nhìn chung điểm của khu vực miền Bắc cao hơn điểm khu vực phía Nam.

Điểm chuẩn khu vực phía Bắc:

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia khu vực phía Bắc

Điểm chuẩn khu vực phía Nam:

Điểm chuẩn HV Hành chính Quốc gia khu vực phía Nam năm 2012

Nguồn: GDVN