Tỉ lệ chọi Học viện Tài chính

25/05/2012 09:40

Học viện Tài chính năm nay nhận được trên 13.000 hồ sơ ĐKDT, trong đó khối A là 12.500, còn lại khối D1. Tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 3.350, tỷ lệ “chọi” là 1/ 3,8.

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng

chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

HTC

   

3350

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Tổ chức thi tuyển sinh

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD& ĐT

- Điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào Học viện. Đối với thi sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng ký được chuyển sang ngành học còn chỉ tiêu

- Ngành Ngôn ngữ Anh xét điểm trúng tuyển riêng và môn Anh văn nhân hệ số 2

- Số chỗ ở trong KTX: 400

Địa chỉ: Ban Quản lý Đào tạo

Xã Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. ĐT:(04)38.362.161 Website: www.hvtc.edu.vn

       

Các ngành đào tạo đại học chính quy

       

- Ngành: Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công, Thuế, Tài chính Bảo hiểm, Hải quan, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Định giá tài sản, Chứng khoán, Phân tích chính sách tài chính)

 

D340201

A

1890

- Ngành: Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán)

 

D340301

A

1100

- Ngành: Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp, Marketing)

 

D340101

A

120

- Ngành: Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán)

 

D340405

A

120

- Ngành: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán)

 

D220201

D1

120

Nguồn: GDVN