19/03/2017 10:32

Đây là Top 10 bức ảnh xuất sắc nhất trong một cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới.