17/03/2014 11:18

Người ta thường nói rằng, đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ tuyệt vời.