07/12/2017 11:07

Một số chuyên gia cho rằng rất có thể các em đã rơi vào tay những kẻ buôn người.