25/08/2017 08:59

Kể từ lúc bị một người phụ nữ dẫn đến chân cầu Chà Và rồi gửi lại cho đoàn lân không đến đón về, hai bé trai khoảng 4 và 5 tuổi rất nhớ mẹ và mong mẹ đến đón về.