19/05/2017 15:05

Thấy trên cổ chị Tú đeo dây chuyền, Dũng quay đầu xe, áp sát rồi ra tay cướp giật.