16/09/2016 10:19

Tính năng chèn ảnh GIF vào tin nhắn trong iOS 10 đang gây họa lớn cho Apple.