22/05/2012 11:37

Sao nữ thích áo hình hổ còn sao nam lại mê áo in hình chú cẩu, sói đang nhe nanh gầm gừ.