27/11/2016 18:38

Khi mang bầu ở tháng thứ 4, Lâm Tâm Như vẫn thực hiện cảnh quay dưới trời mưa như trút.

22/02/2016 17:10

“Nó chơi bài xỏ lá. Nó ngoại tình thưa Tòa. Sơn suốt đời có làm gì sai đâu mà nó bắn Sơn bể đầu chảy máu. Nó xỏ lá với Sơn, thưa Tòa…”.

14/01/2015 20:48

Theo yêu cầu của Chính phủ, đến hết 31/12/2014, các doanh nghiệp xuất khẩu phải thực hiện đúng quy định về tỉ lệ mạ băng và hàm lượng nước trong cá tra.