08/10/2013 08:10

Một bài văn chứa đầy ngôn ngữ nói và những câu chữ cực kỳ hồn nhiên đang khiến cư dân mạng cười mãi không thôi.