16/05/2018 15:41

Các phụ huynh đều tỏ ra bức xúc trước lời giải thích không thuyết phục của giáo viên nhà trường.