26/02/2018 08:35

Nhà đầu tư nổi tiếng trong “Shark Tank” Mỹ chia sẻ những bài học quan trọng giúp con mình thành công.