09/10/2017 12:27

"May Rose mở mắt ra nhưng vẫn không hề có tiếng khóc nào.Tôi đã ôm con vào lòng thật lâu như thể không muốn con tuột khỏi vòng tay của mình”, chị Analee kể lại.