13/02/2018 07:55

Bố của bé trai chia sẻ, nguyên nhân con anh mất là do cháu leo bờ rào vào nghịch nước dưới ao, không phải qua đời với các lý do đồn đoán trên mạng mà nhiều người đưa ra.