16/04/2018 11:26

Giây phút đưa bé Hoàng A. về nơi an nghỉ cuối cùng, những tiếng khóc đầy ai oán khiến người chứng kiến không thể cầm lòng.