24/10/2016 15:20

Bệnh tiểu đường có thể gặp ở bất cứ ai, bất kể tuổi tác, chủng tộc, giới tính, lối sống. Vậy làm thế nào để nhận biết dấu hiệu ban đầu của bệnh tiểu đường?