10/03/2012 08:38

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu cho biết, trong vòng 1 tháng qua, bệnh nhiệt thán hay còn gọi là bệnh than lại xuất hiện trên địa bàn xã Khoen On, huyện Than Uyên, với 3 người mắc bệnh.