12/01/2018 16:26

Bất mãn khi vợ dẫn con gái lớn lên TP.HCM kiếm sống, Sơn đã bỏ thuốc sâu vào sữa để cho 3 đứa con uống rồi tự tử nhưng không thành.