27/02/2018 11:31

Trong khi người dẫn chương trình đám cưới la hét vào mic còn một số khách mời thì lại hưởng ứng bằng cách vỗ tay.