18/12/2012 17:19

Thay vì công bố từ đầu tháng 10 như các lần tăng lương trước đây, năm nay, giữa tháng 12, Chính phủ mới quyết định tăng lương tối thiểu vùng.

06/12/2012 11:36

Từ 1/2/2013, lương tối thiểu trong khối DN sẽ từ 1.650.000 đồng/tháng (vùng 4) tới 2.350.000 đồng/tháng (vùng 1).

16/10/2012 18:33

Đó là đề xuất của Chính phủ (CP) vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trình bày sáng 16/10 với UB Thường vụ Quốc hội.

23/05/2012 20:10

Bởi lẽ, khi tăng giá Nhà nước đã phải hy sinh phần lợi ích của mình để thị trường không có nhiều đột biến, ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu dùng.

29/02/2012 09:08

Chồng mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi 8 người con khôn lớn trường thành. Đức hy sinh cao cả ấy gắn liền tên tuổi của mẹ Võ Thị Cầm.