07/12/2017 08:23

Cả gia đình 4 người đã thiệt mạng trong một tai nạn kinh hoàng ở Ireland khi đang đi tham dự lễ tang một người thân.