16/02/2014 14:00

Thượng úy Trường đang giải tỏa ách tắc giao thông tại hiện trường một vụ tai nạn thì bị xe tải đi từ phía sau...