12/10/2017 23:04

Nước lên quá nhanh khiến trang trại bị ngập, người dân không kịp di chuyển đàn lợn đến nơi an toàn khiến khoảng 4.000 con bị chết.