03/10/2013 22:08

Báo chí Trung Quốc đã có bài chê bai việc chính phủ Mỹ phải ngưng hoạt động, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng Washington...

30/09/2013 21:50

Chính phủ Mỹ có nguy cơ phải ngừng hoạt động sau 24 tiếng đồng hồ nếu Quốc hội Mỹ không tìm được tiếng nói chung...