16/05/2018 10:59

Nghĩ cho mượn đăng ký kết hôn cũng không ảnh hưởng gì, cho đến khi nhiều người đến bao vây nhà yêu cầu trả hàng chục tỷ đồng thì chị Nguyễn Thị Th. mới tá hỏa.