11/08/2017 15:09

Chỉ vì không ai muốn chăm sóc người mẹ già 69 tuổi bệnh tật mà các con của bà đã tổ chức một đám tang giả hòng chôn cất bà trong khi bà vẫn còn đang sống.