05/01/2012 17:09

Sẽ có những liệt sĩ “vô danh” được trả lại tên ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp “Trở về từ ký ức” phát sóng trực tiếp trên VTV1 và VTV4 thông qua sự tương tác trực tiếp với khán giả trong thời gian phát sóng chương trình.