11/01/2018 16:41

Vụ việc đã gây chấn động xã hội một thời gian dài vì vậy rất đông người dân đã tới theo dõi cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường.