17/07/2017 10:27

Bất bình vì hành động ngang tàng của nhóm "giang hồ", người dân địa phương đã xô đổ 2 chiếc xe ô tô.