19/05/2017 09:53

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, những con giáp này nên cẩn thận trong từng lời nói để tránh thị phi không đáng nửa cuối năm 2017.