12/12/2017 11:14

Cứ mỗi lần trong nhà mất tiền, Tới lại đổ cho bố mình lấy rồi kiếm cớ đánh đập. Mới đây nhất, Tới đã đánh khiến bố mình gãy xương sườn, mẻ bánh chè và bầm tím khắp người.