19/03/2017 10:32

Đây là Top 10 bức ảnh xuất sắc nhất trong một cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới.

18/03/2017 10:56

Giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony 2017, được coi là cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới, đã lựa chọn ra những bức ảnh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.