14/05/2018 12:06

7 "hiệp sĩ" đã dùng tay không truy đuổi 4 tên trộm có mã tấu dẫn đến 2 "hiệp sĩ" tử vong.