07/12/2016 16:56

Mặc dù thắng kiện trong hai vụ án hành chính nhưng đã hơn hai năm nay, ông Lê Ân vẫn chưa được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (bên thua kiện) thi hành án.