06/07/2017 10:16

Theo Bảng xếp hạng QS, trường đại học lâu đời nhất thế giới có lịch sử hơn 1000 năm tuổi.

12/10/2012 15:49

Từ xưa, châu Âu đã nổi tiếng là cỗ máy giáo dục lớn nhất thế giới, với hàng loạt các trường đại học, học viện hàng trăm đến hàng ngàn năm tuổi.