22/07/2013 14:37

Khi tất cả người thân, bạn bè tập họp đông đủ, nam ca sĩ mới mãn nguyện ra đi.