16/05/2018 23:03

Khi đang cạy cửa trộm cắp tài sản, đối tượng bị phát giác nên nhiều người đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, do không giữ được bình tĩnh nên mọi người đánh đối tượng tử vong.