03/01/2017 12:39

Câu chuyện người cha địu con nhặt rác giữa đêm đông Hà Nội là lời cảnh tỉnh đến những tấm lòng nhân ái trong xã hội, để từ nay không còn tình thương bị đặt nhầm chỗ.