25/12/2017 21:11

Phật dạy về đạo làm người để cả đời an nhàn hạnh phúc, có hậu về sau tránh mọi tai ương trong cuộc đời.

05/11/2017 15:05

Những bài học làm người và cách xử thế dưới đây sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.