03/01/2018 10:34

Với lịch sử hơn 5.000 năm, Derbent được cho là thành phố lâu đời nhất nước Nga.