19/06/2012 09:12

VinaPhone áp dụng hàng loạt chính sách mới cho dịch vụ Mobile Internet và Mobile Broadband (ezCom) như tăng lưu lượng miễn phí trong các gói Mobile Internet, triển khai cung cấp nhiều gói cước truy cập Internet không giới hạn.