09/10/2012 10:24

Chỉ cần gõ cụm từ "vợ cho thuê Thái Lan" bằng tiếng Anh vào Google, bạn sẽ choáng ngợp khi có hàng trăm kết quả hiển thị.